HR էությունը

How can CakeHR help me manage my people remotely? Our user-friendly and mobile-ready HR software helps you remotely track, manage and engage with your employees as easily as you do in the office.

Organisational chart

Your company’s org chart is automatically built based on which employee is reporting to whom. Set up direct managers on your org chart to control who approves time off requests.

Org chart

Աշխատանքային գործընթաց ստեղծող ("Միջոցներ")

Using recipes, you can create custom workflows that are automated after specific actions. Adding a new recipe opens a custom workflow builder in a simple, sentence-based form.

Recipes

ՄՌ տվյալների բազա դա ճշգրիտ & կազմակերպված է

Պահպանեք նշանավոր աշխատակցի տեղեկատվությունը և հեշտությամբ մուտք ունեցեք դեպի այն, երբ կցանկանաք:

Core team

Կոնտակտային տվյալների պահպանման դաշտեր

Ստեղծել և պահպանել օգտատերերի տվյալները

Core custom fields

Ընկերության ընդհանուր տվյալներ

Build transparency within your team with a shared vacation calendar. You can choose what information colleagues can see about each other.

Self service shared company details

Բազմաթիվ լեզուներ

Օգտագործեք CakeHR ձեր նախընտրած լեզվով `անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, լատվիերեն, էստոներեն, չեխերեն, լեհերեն կամ թայերեն:

Core locale

Սկսեք ձեր անվճար փորձաշրջանը հիմա

Հեշտ կարգավորում
Անվճար 14 օրյա փորձարկում
Չեղարկել ցանկացած ժամանակ

Վստահելի Մարդկային Ռեսուրսների Գործընկեր

Badges