Թողնել ղեկավարումը/մենեջմենթը

Վարել ազատման ժամերի հասատումները թվային ձևով

Ժամանակացույցներ

Արագ, հեշտ տարբերակ աշխատակիցների համար արտաժամյա աշխատաժամերը հաշվելու համար

Շիֆթի պլանավորում

Ճկուն և ֆունկցիոնալ շիֆթի պլանավորման մոդուլ

Ծախսերը

Ներկայացնել և կառավարել ընկերության ծախսերը բջջային հավելվածից

Իրականացում

Նպատակ դնել, պլանավորել 1-1 հանդիպումներ, կառավարել 360 հետադարձ կապ