შვებულებების მართვა

შვებულებების დადასტურების ციფრულად მართვა

Timesheets

მარტივი გზა თანამშრომლების ზეგანაკვეთურის სანახავად

ცვლიანობის გრაფიკი

Flexible & functional shift planning module

ხარჯები

Submit & manage company expenses from mobile app

სამუშაო შედეგი

Set goals, schedule 1-to-1's & manage 360 feedback