Atskaites

CILVĒKRESURSU analītika palīdz no vēsturiskajiem datiem gūt ieskatus, secinājumus un tendences, lai prognozētu nākotnes vajadzības un rīcību, tādējādi nodrošinot, ka CILVĒKRESURSI var patiesi sadarboties ar uzņēmumu, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus.

HR infopanelis

Izvērtējiet darbaspēka produktivitātes, apmeklējumu un prombūtnes līmeņa procentuālo uzlabošanos, nosakiet to cēloņus un noskaidrojiet to ietekmi uz izmaksām. Nosakiet to darbinieku īpatsvaru, kuri darbojas pieņemamā kompetences līmenī. Šie rādītāji var sniegt jums dziļāku ieskatu produktivitātes līmeņos organizācijā un faktoros, kas veicina šādu produktivitāti.

Reporting hr dashboard

Darbinieku skaits

Darbinieku pieaugums laika gaitā, filtrējams, kā vien vēlaties.

Reports headcount

Darbinieku mainība

Ziņojumi par darbinieku apriti laika gaitā, pēc komandas vai atrašanās vietas.

Reports turnover

Pielāgotie pārskati

Izveido pārskatus un izmanto tos, kad nepieciešams

Reports custom reports

Saņemiet savu bezmaksas versiju

Vienkārša uzstādīšana
Bezmaksas 14 dienu izmēģinājums
Atcelt jebkurā laikā

Uzticams personālvadības partneris