Atskaites

Analizē vēsturiskos personāla datus un prognozē nākotnes vajadzības un rīcību, lai sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus.

Personāla darba virsma

Izvērtē darbinieku produktivitātes, apmeklējuma un prombūtnes līmeni, nosaki to cēloņus un noskaidro ietekmi uz izmaksām. Uzzini, cik darbiniekiem ir atbilstošs kompetences līmenis. Šie rādītāji ļaus padziļināti analizēt organizācijas produktivitāti un to veicinošos faktorus.

Reporting hr dashboard

Darbinieku skaits

Iegūsti dažādu veidu datus par darbinieku skaitu.

Reports headcount

Darbinieku mainība

Sagatavo pārskatus par darbinieku mainību - pēc komandas vai atrašanās vietas.

Reports turnover

Pielāgojami pārskati

Izveido sev nepieciešamo pārskatu sagataves un izmanto tos, kad nepieciešams

Reports custom reports

Saņem bezmaksas versiju

Vienkārša uzstādīšana
14 dienas bez maksas
Atcelšana jebkurā laikā

Uzticamais personālvadības partneris

Badges