Prestatie

Haalt u het meeste uit uw talent? Legt u de basis voor de innovators van de toekomst? Viert u uitzonderlijke bijdragen voor het opbouwen van medewerkersloyaliteit? De prestatiemanagement-module van CakeHR helpt u antwoorden te vinden op deze vragen en inzichten om te zetten in constante verbeteringen voor uw grootste troef - uw mensen.

Doelen / OKR's

Traditioneel doelen stellen werkt niet langer. Progressieve bedrijven laten doelstellingen en key results de richting bepalen. Stel ambitieuze doelen die uw personeel uitdagen, houd de voortgang bij en stem de inspanningen van het team af op uw bedrijfsvisie.

Goals okrs

360 feedback

51% van de medewerkers is van mening dat de prestatiebeoordelingen niet accuraat zijn. 360-feedback elimineert vermoedens van vooringenomenheid door medewerkers in staat te stellen een holistisch beeld te schetsen van hun eigen prestaties met input van collega's, managers en ondergeschikten, die het hele jaar door transparant zijn verzameld.

360 feedback

1-op-1-vergaderingen

Het in kaart brengen van sterken en zwakten is niet voldoende. Met handige en discrete 1-op-1 vergaderplanning werken managers aan de wegversperringen, die talenten weerhouden en banen ze de weg voor medewerkers om te groeien.

1 to 1 meetings

Enquêtes

Geef de mensen die uw bedrijf vooruithelpen een stem.

CakeHR-enquêtes kunnen worden ingesteld als anoniem, worden ingevuld op mobiele apparaten & medewerkersvertrouwen genereren om u te helpen bij het meten van de tevredenheid en betrokkenheid van uw talent.

Surveys

Snelle feedback

Maak prestatiemanagement menselijk door het aanmoedigen van spontane communicatie.

Met snelle feedback kunnen medewerkers met slechts een paar klikken een deskundige mening vragen aan de mensen, die zij het meest vertrouwen of iemand uit het bedrijf snel een pluim geven.

Quick feedback

Volledige lijst met functies

Doelen
Doelgoedkeuringsstromen
Team- en bedrijfsdoelen
Kwartaalvoortgang bekijken
Koppelen aan bovenliggende doelen
Visueel doeldiagram
Kies naamgeving - Doelen of OKR's
Eigenaars van Key results en initiatieven toevoegen
360 feedback
Aangepaste 360-feedbacksjablonen maken
PDF exporteren
Enquête invullen vanuit mobiele app
Rapporten aanpassen
Rapporten delen met medewerkers
Managers toestaan om te verzenden
Medewerkers toestaan om te benoemen wie er feedback zal geven
Enquêtes
Aangepaste enquêtesjablonen maken
PDF exporteren
Enquête invullen vanuit mobiele app
1-op-1-vergaderingen
1-op-1 plannen vanaf mobiele app
Agenda-integratie
Vergaderingssjablonen aanpassen
Snelle feedback
'Bedankt' naar collega's verzenden
Feedback vragen aan iedereen in het bedrijf
Geef en vraag om feedback rechtstreeks vanuit de mobiele app

Start nu uw gratis proefperiode

Eenvoudige installatie
Gratis proefperiode van 14 dagen
Op elk moment te annuleren

Vertrouwde Human Resources Partner

Badges