Integracje

Wykorzystaj w pełni CakeHR, integrując go z systemami, z których już korzystasz - G Suite, Slack, Active Directory lub jakimkolwiek innym stworzonym na zamówienie.

G Suite

Bezpośrednia integracja z G Suite umożliwia pracownikom logowanie się przy użyciu istniejących danych dostępowych - nie ma konieczności pamiętania innego hasła.

Integrations g suite

Slack

Integracja Slack obejmuje codzienne przypomnienia "Poza biurem", jak również pełne zatwierdzanie czasu wolnego bezpośrednio w Slack. Ponadto, pracownicy mogą żądać czasu wolnego, rozmawiając z botem CakeHR!

Integrations slack

Pojedyncze logowanie

CakeHR obsługuje standard uwierzytelniania SAML i umożliwia Twoim pracownikom logowanie się przy użyciu istniejącej metody uwierzytelniania.

Integrations sso

Indywidualne integracje

Dostępne na żądanie jako praca niestandardowa, oferujemy synchronizację pracowników z Active Directory oraz niestandardowy import danych z różnych systemów.

Integrations zapier

Rozpocznij bezpłatną wersję próbną już teraz

Łatwe ustawienia
Bezpłatna 14-dniowa wersja próbna
Anuluj w dowolnym momencie

Zaufany partner w dziale Zasobów Ludzkich HR

Badges