การจัดการการลา

Handle time off approvals digitally

ตารางเวลา

A fast, easy way for employees to track overtime

Shift scheduling

Flexible & functional shift planning module

ค่าใช้จ่าย

Submit & manage company expenses from mobile app

ประสิทธิภาพ

Set goals, schedule 1-to-1's & manage 360 feedback

เมื่อคลิก "เริ่มต้น" ฉันเห็นด้วยกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงและเงื่อนไข